Zelfrijdende auto

MainNavigation No

self driving toycar

Workshop manual

Maak groepjes!


Haal de auto uit elkaar

strip


Test de Arduino en de Arduino software

Installeer Arduino Software

Arduino

Open je eerste Arduino sketch

Open de LED blink voorbeeld sketch: File > Examples >01.Basics > Blink.

Open sketch

Selecteer je board type en port

Selecteer de ingang die bij je Arduino board past.

Select board

Selecteer de "serial device" van het board via Tools | Serial Port menu. Om te weten welke port je moet gebruiken kun je de board ontkoppelen en het menu opnieuw openen; de ingang die zou moeten verschijnen is Arduino or Genuino board. Verbind je Arduino opnieuw en selecteer deze ingang.

Select COM port


Upload het programma

Nu klick gewoon de "Upload" button. Wacht een aantal secondes. Je zou de RX en TX leds op het board moeten zien blinken. Indien de upload successvol was zie je het bericht: "Done uploading." in de status bar.


Upload sketch

Na een aantal secondes zou je de pin 13 (L) LED op het board moeten zien blinken (in oranje). Als dit het geval is: Gefeliciteerd! Je Arduino is klaar voor de volgende stappen!


Verbind de Motor Driver

De Motor Driver of Arduino Motor Shield maakt het mogelijk om de motor richting en tempo met een Arduino te controleren.

Voordat we de shield kunnen aansluiten, moeten we er eerst nog pinheaders solderen. Op deze extra pins kunnen we later in de workshop eventueel nog extra sensors aansluiten. Het is heel belangrijk dat je dit heel zorgvuldig doet. Er mogen geen verbindingen ontstaan tussen de pinnen, want dat kan tot kortsluiting leiden!

header positie

We moeten in totaal 9 pinnen solderen, drie groepjes van 3 pinnen.

Verbind de motor

Stuurmotor -> Shield M1
Aandrijfmotor -> Shield M4
Batterijdraden van de auto -> Shield EXT_PWR

battery


Motor test via serial verbinding

connect


Verbind de lijn sensor

De lijn detection sensor module stuurt korte impulsen van (onzichtbaar) infrarood licht en meet hoeveel licht terug komt. De output is een analog voltage die de Arduino kan gebruiken om de auto te sturen.

line sensor

Module ->  Arduino  
- - - - - - - - - - -
VCC   ->  5V
GND   ->  GND
A0   ->  A0
Module ->  Arduino  
- - - - - - - - - - -
GND -> GND 
VCC -> 5V

sensor Connected line sensor

Sensor testing

sensor testing sensor testing


Upload de software

Verbeter the software

Tips

Ideeën:

Externe links

Modules in gebruik:

Repository

These are example sketches for the Self Driving Toycar workshop.

More information and instructions here