ENG

About H&D

Hackers & Designers is a non-profit workshop initiative organizing activities at the intersection of technology, design and art. By creating shared moments of hands-on learning H&D stimulates collaboration across disciplines, technological literacy, and different levels of expertise.

The H&D COOP

Hackers & Designers currently consists of nine people of which eight form the ‘H&D COOP’, a decentralized organization form that distributes power over finances and decision making. The current H&D COOP members are Loes Bogers, André Fincato, Selby Gildemacher, Anja Groten, Heerko van der Kooij, Juliette Lizotte, Karl Moubarak, Pernilla Manjula Philip. Christine Kappé develops the H&D administrative and financial workflows that align with our flattened organizational structure.

The H&D Community

The larger H&D community consists of a growing pool of international makers from diverse backgrounds. The aim of H&D is to stimulate and support exchange, learning and collaborations within this larger network of soft- and hardware developers, designers, artists, and researchers, and to create inspiring and encouraging spaces for the community to share skills, urgent topics, and interests, as well as concrete offers for commissions, exhibitions, guest lectures and workshop facilitation. The H&D network could also be described as a network of tool builders. By tools we mean software and/or hardware constructions but also pedagogical tools and tools for collaboration that enable critical engagement with, and through, technology.

The H&D Studio

Since 2019, H&D has been operating from a shared studio at the NDSM Loods in Amsterdam Noord. The H&D studio serves as a meeting space and provides the basic conditions to develop and host our activities. Come and pay us a visit!

The annual H&D Summer Academy

Every year H&D invites creative practitioners who are interested in critically and practically engaging with technology, to join us for an intensive 1-2 week workshop. Whether it be fashion designers or system administrators—we invite the H&D community and the wider public to learn together about technologies in experimental and hands-on ways. Also the HDSA operates in a non-hierarchical manner. Tutors become participants, participants become workshop tutors—everyone is taken on the collective venture of shared responsibility, bringing in their own expertise, urgency and experience.

H&D Code of Conduct

While H&D activities are organized from the idea of a flattened hierarchy, it is important to ensure an environment of mutual respect that is safe and welcoming for all participants. H&D therefore wrote a Code of Conduct, and will continue writing, reviewing, and incorporating new insights into it. This document intends to make explicit what it takes for us as a community to create such a safe environment and what to do when it is under threat: H&D Code of Conduct


NL

Over Hackers & Designers (H&D)

Hackers & Designers is een non-profit organizatie dat activiteiten organiseert op het snijvlak van technologie, design en kunst. H&D fungeert als netwerklocatie en stimuleert samenwerking tussen verschillende disciplines en technologische geletterdheid op verschillende kennisniveaus.

H&D COOP

Hackers & Designers bestaat uit negen leden die samen de 'H&D coöp' vormen; een gedecentraliseerde organisatorische structuur die de verantwoordelijkheid voor financiën en besluitvorming gezamenlijk verdeelt. Hackers & Designers bestaat uit negen leden die samen de 'H&D coöp' vormen; Loes Bogers, André Fincato, Selby Gildemacher, Anja Groten, Heerko van der Kooij, Juliette Lizotte, Karl Moubarak, Pernilla Manjula Philip. Christine Kappé ontwikkelt samen met H&D administratieve en financiële workflows die aansluiten bij onze afgeplatte organisatiestructuur.

H&D Community

De grotere H&D gemeenschap bestaat uit een groeiende pool van internationale makers met diverse achtergronden. Het doel van H&D is het stimuleren en ondersteunen van uitwisseling, leren en samenwerking binnen dit grotere netwerk van soft- en hardware ontwikkelaars, ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers, en het creëren van inspirerende en stimulerende plekken voor de gemeenschap om vaardigheden, urgente onderwerpen en interesses te delen, evenals concrete aanbiedingen voor opdrachten, tentoonstellingen, gastcolleges en het faciliteren van workshops. Een groot deel van het netwerk bestaat uit 'tool builders': makers die open-source alternatieven zoeken voor gepatenteerde software, maar ook nieuwe hardware of educatieve formats ontwikkelen die bijdragen aan 'critical engagement' met en door technologie.

H&D Studio

Sinds 2019 opereert H&D vanuit een gedeelde studio op de NDSM Loods in Amsterdam Noord. De H&D studio dient als ontmoetingsruimte en biedt de basisvoorwaarden om onze activiteiten te ontwikkelen en te hosten. Kom gerust eens bij ons langs!

H&D Summer Academy (HDSA)

Elk jaar nodigt H&D creatieve makers uit die geïnteresseerd zijn in een kritische en praktische omgang met technologie om met ons een intensieve workshop van 1-2 weken te volgen. Of het nu gaat om kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers, systeembeheerders, of ongehoorzame burgers - we nodigen de H&D gemeenschap en het bredere publiek uit om samen op een hands on manier te leren over hedendaagse technologieën. Ook de HDSA werkt op een niet-hiërarchische manier. Docenten worden deelnemers, deelnemers worden workshopbegeleiders - iedereen neemt deel aan de gezamenlijke uitdaging van gedeelde verantwoordelijkheid en brengt eigen expertise, urgentie en ervaring in.

H&D Gedragscode

Hoewel de activiteiten van H&D georganiseerd worden vanuit het idee van een afgeplatte hiërarchie, is het belangrijk om te zorgen voor een omgeving van wederzijds respect die veilig en gastvrij is voor alle deelnemers. H&D heeft daarom een Gedragscode opgesteld (en zal deze blijven schrijven, herzien en van nieuwe inzichten voorzien). Dit document is bedoeld om duidelijk te maken wat er voor ons als gemeenschap nodig is om zo'n veilige omgeving te creëren en wat we moeten doen als die bedreigd wordt: H&D Code of Conduct__

Hackers & Designers is generously funded by Stimuleringsfonds Creatieve Industrie since 2015.

Stifo logo.jpg